START      .      O MNIE      .      RECENZJE      .      WYSTAWY      .      GALERIA OBRAZÓW      .      KONTAKT
CREATED BY: AIKON-MEDIA.PL


Akt malowania traktuje jako swoiste laboratorium form; jako miejsce, gdzie poszukuje się tego, co jeszcze nie wyzyskane w dostępnym twórcy malarskim materiale, jako obszar, na którym sprawdza on ekspresyjną funkcjonalność i semantyczną innowacyjność kolorystycznych zestawień oraz kompozycyjnych rozwiązań. Nie ma dlań międzycywilizacyjnych przestrzeni, których sztuka nie mogłaby pokonać, kulturowych znaków, które nie mogłyby ze sobą sąsiadować.

/ Kazimierz Nowosielski